Σημαντικός παράγοντας για τη σωστή εκμάθηση κολύμβησης είναι οι δάσκαλοι να είναι σωστά εκπαιδευμένοι, να έχουν παρακολουθήσει σχετικά σεμινάρια και να έχουν λάβει πιστοποιήσεις, καθώς επίσης να έχουν πείρα και αγάπη για αυτό που κάνουν.

Έχουμε επιλέξει πολύ προσεκτικά τις δασκάλες μας και σας παρουσιάζουμε τα βιογραφικά τους.

Μερκούρη Βίκυ

Σταματοπούλου Ανθή

To Top